Ο Ζυγούρης αναλαμβάνει τη διοίκηση όλων των μονάδων του Στρατού.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Ζυγούρης αναλαμβάνει τη διοίκηση όλων των μονάδων του Στρατού.

Έτος γεγονότος

1943-02-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Βρετανίας στο Κάιρο

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 411, important, 23 Φεβρ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37215/R1629

Λέξεις κλειδιά

Ζυγούρης

Ενοπλες δυνάμεις - Στρατός - Μέση Ανατολή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/