Η Επιτροπή Ειδικών Επιχειρήσεων εξετάζει την πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοσθεί προς τις ελληνικές ανταρτικές ομάδες κατά τις παραμονές της Απελευθέρωσης.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Επιτροπή Ειδικών Επιχειρήσεων εξετάζει την πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοσθεί προς τις ελληνικές ανταρτικές ομάδες κατά τις παραμονές της Απελευθέρωσης.

Έτος γεγονότος

1943-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Επιτροπή Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Committee)

Αναγνωριστικό γεγονότος

15 Σεπτ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37205/R9850

Λέξεις κλειδιά

Βρετανία - Επιτροπή Ειδικών Επιχειρήσεων

Αντάρτες

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/