Το F.O. τηλεγραφεί στον Leeper, σχετικά με το από 10 Σεπτεμβρίου τηλεγράφημα 257 του τελευταίου, ότι συμφωνεί πως, σε περίπτωση που παραιτηθούν οι υπουργοί του Τσουδερού, θα είναι αναγκαίο να τεθούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπό βρετανική διοίκηση. Απ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το F.O. τηλεγραφεί στον Leeper, σχετικά με το από 10 Σεπτεμβρίου τηλεγράφημα 257 του τελευταίου, ότι συμφωνεί πως, σε περίπτωση που παραιτηθούν οι υπουργοί του Τσουδερού, θα είναι αναγκαίο να τεθούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπό βρετανική διοίκηση. Από πολιτική άποψη πάντως, ο Γεώργιος Β' θα διαπράξει πολύ σοβαρό λάθος αν σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση, διότι οι αριστεροί υπουργοί μάλλον προξενούν μικρότερη ζημιά, όταν βρίσκονται μέσα στην κυβέρνηση, παρά όταν είναι εκτός.

Έτος γεγονότος

1943-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Παραλήπτης

Leeper

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 170, άκρως απόρρ., immediate, 15 Σεπτ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37199/R8647

Λέξεις κλειδιά

F.O.

Leeper

Ενοπλες δυνάμεις - Μέση Ανατολή

Τσουδερός

Γεώργιος Β'

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/