Οι Ιταλοί, που βρίσκονται στη νότια Πίνδο, είναι σε αξιολύπητη κατάσταση και χρειάζονται επειγόντως ρουχισμό και ιατρικά εφόδια.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι Ιταλοί, που βρίσκονται στη νότια Πίνδο, είναι σε αξιολύπητη κατάσταση και χρειάζονται επειγόντως ρουχισμό και ιατρικά εφόδια.

Έτος γεγονότος

1944-01-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Situation Report για την εβδομάδα μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

Άνευ ημερ.

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43675/R699

Λέξεις κλειδιά

Πίνδος

Ιταλοί - Δυνάμεις στους αντάρτες

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/