Η ΧΙΙΙ Μεραρχία του Ε.Λ.Α.Σ. στήνει ενέδρα σε γερμανική φάλαγγα στον Μπράλο. Κατά τη μάχη που ακολουθεί οι Γερμανοί έχουν 75 νεκρούς και τραυματίες, ενώ 3 άνδρες τους συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι. Οι αντάρτες κυριεύουν μέρος του οπλισμού της φάλαγγας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η ΧΙΙΙ Μεραρχία του Ε.Λ.Α.Σ. στήνει ενέδρα σε γερμανική φάλαγγα στον Μπράλο. Κατά τη μάχη που ακολουθεί οι Γερμανοί έχουν 75 νεκρούς και τραυματίες, ενώ 3 άνδρες τους συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι. Οι αντάρτες κυριεύουν μέρος του οπλισμού της φάλαγγας.

Έτος γεγονότος

1944-01-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Situation Report για την εβδομάδα μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

21 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43676/R1372

Λέξεις κλειδιά

ΧΙΙΙ Μεραρχία Ε.Λ.Α.Σ.

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Μπράλος

Γερμανοί αιχμάλωτοι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/