Η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ τηλεγραφεί ότι οι γερμανικές Αρχές Κατοχής ήταν ενήμερες για τη συμμαχική αεροπορική επιδρομή στις 11 Ιανουαρίου στον Πειραιά και είχαν λάβει τα μέτρα τους.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ τηλεγραφεί ότι οι γερμανικές Αρχές Κατοχής ήταν ενήμερες για τη συμμαχική αεροπορική επιδρομή στις 11 Ιανουαρίου στον Πειραιά και είχαν λάβει τα μέτρα τους.

Έτος γεγονότος

1944-01-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/5830, 18 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43676/R1202

Λέξεις κλειδιά

Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Σύμμαχοι - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Πειραιάς

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/