Το Γ.Ε.Σ. θα προτιμούσε τα Τάγματα Ασφαλείας να τύχουν της ίδιας μεταχείρησης, τόσο στις κατεχόμενες, όσο και στις απελευθερωμένες περιοχές, και να παραμείνουν οπλισμένα στους στρατώνες τους. Εξάλλου, αμφιβάλλει εάν ο Άρης θα πειθαρχήσει στις σχετικές δια

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το Γ.Ε.Σ. θα προτιμούσε τα Τάγματα Ασφαλείας να τύχουν της ίδιας μεταχείρησης, τόσο στις κατεχόμενες, όσο και στις απελευθερωμένες περιοχές, και να παραμείνουν οπλισμένα στους στρατώνες τους. Εξάλλου, αμφιβάλλει εάν ο Άρης θα πειθαρχήσει στις σχετικές διαταγές και ζητεί να σταλούν δύο βρετανικοί λόχοι στην Πελοπόννησο, για να τηρήσουν την τάξη στην Πάτρα.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7919, 28 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15765

Λέξεις κλειδιά

Γ.Ε.Σ.

Τάγματα Ασφαλείας

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Βελουχιώτης

Πελοπόννησος

Πάτρα - Απελευθέρωση

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/