Ο Παπανδρέου πληροφορεί τον Leeper ότι τα μέλη της Κυβέρνησης έχουν ήδη συμφωνήσει να συγκροτηθεί τριμελές συμβούλιο Αντιβασιλείας, με πρόεδρο τον Δαμασκηνό, μόλις επιστρέψουν στην Αθήνα. 'Οταν υπάρξει συμφωνία για τα άλλα δύο μέλη του συμβουλίου, το ζήτη

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου πληροφορεί τον Leeper ότι τα μέλη της Κυβέρνησης έχουν ήδη συμφωνήσει να συγκροτηθεί τριμελές συμβούλιο Αντιβασιλείας, με πρόεδρο τον Δαμασκηνό, μόλις επιστρέψουν στην Αθήνα. 'Οταν υπάρξει συμφωνία για τα άλλα δύο μέλη του συμβουλίου, το ζήτημα θα παραπεμφθεί στον Γεώργιο Β'.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 19, 15 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43734/R14736

Λέξεις κλειδιά

Παπανδρέου

Leeper

ελληνική Κυβέρνηση

Αντιβασιλεία

Αθήνα

Δαμασκηνός

Γεώργιος Β'

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/