Ο Σβώλος ανακοινώνει στον Παπανδρέου, εκ μέρους όλων των υπουργών του Ε.Α.Μ., ότι θα επιθυμούσαν, μετά την επιστροφή τους στην Αθήνα και τις όποιες αλλαγές επέλθουν στη σύνθεση της Κυβέρνησης, να συνεχίσει να υφίσταται κυβέρνηση συνεργασίας υπό την προεδρ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Σβώλος ανακοινώνει στον Παπανδρέου, εκ μέρους όλων των υπουργών του Ε.Α.Μ., ότι θα επιθυμούσαν, μετά την επιστροφή τους στην Αθήνα και τις όποιες αλλαγές επέλθουν στη σύνθεση της Κυβέρνησης, να συνεχίσει να υφίσταται κυβέρνηση συνεργασίας υπό την προεδρία του ίδιου του Παπανδρέου, μέχρι τη διενέργεια των εκλογών.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 20, important, 15 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43734/R14722

Λέξεις κλειδιά

Σβώλος

Παπανδρέου

Ε.Α.Μ.

Αθήνα

Ελλάδα - Απελευθέρωση

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/