Η συμμαχική αεροπορία πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή Αμύνταιου. Οι απώλειες των Γερμανών και των Ιταλών ανέρχονται σε 300 άνδρες, ενώ καταστρέφονται και 130 στρατιωτικά οχήματα.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η συμμαχική αεροπορία πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή Αμύνταιου. Οι απώλειες των Γερμανών και των Ιταλών ανέρχονται σε 300 άνδρες, ενώ καταστρέφονται και 130 στρατιωτικά οχήματα.

Έτος γεγονότος

1944-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43694/R17213

Λέξεις κλειδιά

Σύμμαχοι - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ιταλοί - Δυνάμεις στους Γερμανούς

Αμύνταιο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/