Ο Πορφυρογένης τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. σχετικά με τις έντονες φήμες περί συμφωνίας του Ε.Α.Μ. με τη βουλγαρική Κυβέρνηση. Τονίζει ότι η Κ.Ε. οφείλει να αποκηρύξει τη συμφωνία αυτή, παρά το γεγονός ότι είναι βέβαιος πως δεν ήταν ενήμερη για τη σύν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Πορφυρογένης τηλεγραφεί στην Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. σχετικά με τις έντονες φήμες περί συμφωνίας του Ε.Α.Μ. με τη βουλγαρική Κυβέρνηση. Τονίζει ότι η Κ.Ε. οφείλει να αποκηρύξει τη συμφωνία αυτή, παρά το γεγονός ότι είναι βέβαιος πως δεν ήταν ενήμερη για τη σύναψή της, και να επιδιώξει την άμεση αποχώρηση των Βουλγάρων εισβολέων από τη Μακεδονία και τη Θράκη, που αποτελεί πάγια θέση του Ε.Α.Μ.

Έτος γεγονότος

1944-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Μ. Πορφυρογένης (Υπουργός Εργασίας ελληνικής Κυβέρνησης)

Παραλήπτης

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Αναγνωριστικό γεγονότος

20 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R16026

Λέξεις κλειδιά

Πορφυρογένης

Κ.Ε. Ε.Α.Μ.

Ε.Α.Μ.

Κυβέρνηση Βουλγαρίας

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Μακεδονία

Θράκη

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/