Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι παραιτήθηκε ο Φιλελεύθερος Υπουργός Βασιλειάδης, ακολουθώντας το παράδειγμα των Εμμ. Σοφούλη, Βενιζέλου, Ρέντη και Μυλωνά. Ο ηγέτης του Κόμματος των Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλης, ωστόσο, εξουσιοδότησε τον Θ. Τσάτσο να παραμείν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι παραιτήθηκε ο Φιλελεύθερος Υπουργός Βασιλειάδης, ακολουθώντας το παράδειγμα των Εμμ. Σοφούλη, Βενιζέλου, Ρέντη και Μυλωνά. Ο ηγέτης του Κόμματος των Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλης, ωστόσο, εξουσιοδότησε τον Θ. Τσάτσο να παραμείνει στην Κυβέρνηση, καθώς εγκρίνει την πολιτική της.

Έτος γεγονότος

1944-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 54 Saving, 20 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43705/R15381

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Βασιλειάδης

Ε. Σοφούλης

Βενιζέλος

Ρέντης

Μυλωνάς

ελληνική Κυβέρνηση

Κόμμα Φιλελευθέρων

Θ. Σοφούλης

Θ. Τσάτσος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/