Το P.W.E. δίνει οδηγίες στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. να αναφέρεται εκτενώς στις περιοχές της Ελλάδας που έχουν απελευθερωθεί, καθώς και στις σχετικές ενέργειες της ελληνικής Κυβέρνησης. Επίσης να προβάλλει τις εκδηλώσεις μαζικής Αντίστασης στις αστικ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το P.W.E. δίνει οδηγίες στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. να αναφέρεται εκτενώς στις περιοχές της Ελλάδας που έχουν απελευθερωθεί, καθώς και στις σχετικές ενέργειες της ελληνικής Κυβέρνησης. Επίσης να προβάλλει τις εκδηλώσεις μαζικής Αντίστασης στις αστικές περιοχές. Σημειώνει ότι δεν έχει φθάσει η στιγμή να δοθεί το σύνθημα γενικής εξέγερσης, αλλά δεν υπάρχει πλέον και η ανάγκη να υποβαθμίζονται οι αντιστασιακές ενέργειες μεγάλης κλίμακας.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

P.W.E. Weekly Directive 22 - 29 Σεπτ. 1944

Αναγνωριστικό γεγονότος

21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43708/R13212

Λέξεις κλειδιά

P.W.E.

Ελληνική Υπηρεσία B.B.C.

Ελλάδα - Απελευθέρωση

ελληνική Κυβέρνηση

Αντίσταση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/