Ο Βαρβαρέσσος πληροφορεί τον Fraser ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τις συμμαχικές στρατιωτικές αρχές να μην υπάρξει καθορισμός ισοτιμιών στα ήδη απελευθερωμένα νησιά. Τα B.M.A., που θα κυκλοφορήσουν στις περιοχές αυτές, θα διαμορφώσουν ελεύθε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Βαρβαρέσσος πληροφορεί τον Fraser ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τις συμμαχικές στρατιωτικές αρχές να μην υπάρξει καθορισμός ισοτιμιών στα ήδη απελευθερωμένα νησιά. Τα B.M.A., που θα κυκλοφορήσουν στις περιοχές αυτές, θα διαμορφώσουν ελεύθερα την αξία τους.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Fraser

Παραλήπτης

C. E. Key (W.O.)

Αναγνωριστικό γεγονότος

άνευ αριθ., 21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43723/R15476

Λέξεις κλειδιά

Fraser

Βαρβαρέσσος

ελληνική Κυβέρνηση

Συμμαχικό Στρατηγείο

Ελλάδα - Απελευθέρωση

B.M.A.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/