Ο Γεώργιος Β' εκφράζει την αγωνία του για την πλήρη εγκατάληψη των Βαλκανίων και της Ελλάδας από τη Βρετανία. Το Ε.Α.Μ. ελέγχει όλα τα τμήματα της χώρας που εκκενώνονται από τους Γερμανούς, η βουλγαρική Κυβέρνηση σπεύδει στη Θράκη και στη Μακεδονία να συν

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Γεώργιος Β' εκφράζει την αγωνία του για την πλήρη εγκατάληψη των Βαλκανίων και της Ελλάδας από τη Βρετανία. Το Ε.Α.Μ. ελέγχει όλα τα τμήματα της χώρας που εκκενώνονται από τους Γερμανούς, η βουλγαρική Κυβέρνηση σπεύδει στη Θράκη και στη Μακεδονία να συνάψει συμφωνία με το Ε.Α.Μ., ο Κόκκινος Στρατός βαδίζει προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ ορισμένοι Έλληνες υπουργοί επιχαίρουν. Ο ελληνικός λαός μάταια ζητεί την αποστολή ελληνικών και βρετανικών δυνάμεων και ο ίδιος νιώθει ότι προδίδει τη χώρα του. Μόνον ο ίδιος ο Churchill μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Γεώργιος Β'

Παραλήπτης

Churchill]

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., 21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15413

Λέξεις κλειδιά

Churchill

Γεώργιος Β'

Βαλκάνια

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Βρετανία

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Υποχώρηση

Ε.Α.Μ.

Κυβέρνηση Βουλγαρίας

Θράκη

Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

Ε.Σ.Σ.Δ. - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ενοπλες δυνάμεις - Απελευθέρωση

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/