Γραμματικός , Κωνσταντίνος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γραμματικός , Κωνσταντίνος

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο Κ. Γραμματικός σημειοί: "1820 Σεπτέμβριος 15 όσα τους έκαμα ένα γράμμα μου δια να καθήσουν εις το σπήτι μου εις την Βούρπιανην να το φυλάξουν και να έχω να τους πληρώσω με την αντάμωσίν μας λοφέδες 5 προς γρ. 20 δια όσους μήνας κρατήσουν το σπήτι μου. 1829 Νοέμβριος 10 συνηθέλησαν ο Ισμαήλ πασάς να με χαλάση και έφυγα, έστελλε τον φέκα τζάκο και τα παιδιά του, και τον Χότζα ... να λεμουριάσουν το σπήτι μου, οι άνωθεν Σινάνης και Φετής δεν το κράτησαν, άλλα έγιναν ένα με τους απεσταλμένους και επήραν όλον το βιός μου και έφυγαν. Λοιπόν εστάθηκαν μέσα μήνες δύο και τους έκαμα να λάβουν γρ. 200."

Γεγονός

Επιστολή του Κ. Γραμματικού.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1820 Σεπτέμβριος 15

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταστροφή της περιουσίας του Κ. Γραμματικού.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1829 Νοέμβριος 10

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ο χαλασμός μου. Το πρώτον δημοσιευόμενος εκ χειρογράφου του Οικογενειακού Αρχείου Ευριπίδου Ζ. Σούρλα

Τίτλος

Ο χαλασμός μου. Το πρώτον δημοσιευόμενος εκ χειρογράφου του Οικογενειακού Αρχείου Ευριπίδου Ζ. Σούρλα

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Κώστας Παπανικολάου ο Γραμματικός

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 1-20, 20-80 (Εκδ. υπό Ε. Σούρλα)

Σελίδα αναφοράς

45

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/