Γρηγόριος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γρηγόριος

Περισσότερα...

Περίληψη

Επιγραφή εν τη παρά το Λεοντάρι Αρκαδίας μονή Μπούρα: "ανηστορήθη ο θείος ούτος... ναός εξοδίας του αυτού μοναστηρίου... αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου μητροπολύτου Χρηστιανουπόλεως κυρίου κυρίου Γρηγορίου επί έτους αψι΄ (=1710) εν μυνί Σεπτέμβριος ιε΄..."

Γεγονός

Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

αψι΄ Σεπτέμβριος ιε΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Εκθέσεις περιηγήσεων ανά την Ελλάδα

Τίτλος

Εκθέσεις περιηγήσεων ανά την Ελλάδα

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Γεώργιος Λαμπάκης

Δημοσίευση

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Γ΄(1903), σ. 20-34, 38-49, 64-86, 87-11

Σελίδα αναφοράς

107-108

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/