Ο D. Howard, [επικεφαλής] του Southern Department του F.O., ενημερώνει τον W. Ridsdale του Τμήματος Ειδήσεων (News Department) του ίδιου Υπουργείου, σχετικά με την άφιξη του Γεωργίου Β' και της κυβέρνησης Τσουδερού στη Βρετανία. Τονίζει ότι ο βρετανικός Τ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο D. Howard, [επικεφαλής] του Southern Department του F.O., ενημερώνει τον W. Ridsdale του Τμήματος Ειδήσεων (News Department) του ίδιου Υπουργείου, σχετικά με την άφιξη του Γεωργίου Β' και της κυβέρνησης Τσουδερού στη Βρετανία. Τονίζει ότι ο βρετανικός Τύπος θα πρέπει να αποφύγει να αναφέρει ότι η ελληνική Κυβέρνηση εγκαθίσταται στη Βρετανία, καθώς τα μελλοντικά της σχέδια παραμένουν αβέβαια. Το F.O., ωστόσο, επιθυμεί να προβάλλεται από τον Τύπο όσο το δυνατόν η Ελλάδα, με την ευκαιρία της άφιξης αυτής. Ο Howard στέλνει αντίγραφο της παραπάνω επιστολής στον I. Kirkpatrick του B.B.C., καθώς και στη New Scotland Yard.

Έτος γεγονότος

1941-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

D. F. Howard (Επικεφαλής Southern Department, F.O.)

Παραλήπτης

W. Ridsdale (F.O. - Τμήμα Ειδήσεων)

Αναγνωριστικό γεγονότος

απόρρ., 20 Σεπτ. 1941

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/29887/R8538

Λέξεις κλειδιά

D. F. Howard (F.O. - Southern Department)

W. Ridsdale (F.O. - Τμήμα Ειδήσεων)

I. Kirkpatrick (B.B.C.)

Βρετανία - New Scotland Yard

Γεώργιος Β'

ελληνική Κυβέρνηση

Τσουδερός

Βρετανία

Ελλάδα

Βρετανικός Τύπος

F.O.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/