Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Λέρο και την καταλαμβάνουν. Η διοίκηση παραμένει στις ιταλικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά με τους Βρετανούς.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Λέρο και την καταλαμβάνουν. Η διοίκηση παραμένει στις ιταλικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά με τους Βρετανούς.

Έτος γεγονότος

1943-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Report on Civil Affairs Aegean Μάιος - Νοέμβριος 1943

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. PBEA/HRD/24, άκρως απόρρ., 24 Δεκ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43685/R6171

Λέξεις κλειδιά

Λέρος - Απελευθέρωση

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αρχές Κατοχής - Ιταλοί

Ιταλία - Συνθηκολόγηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/