Οι γερμανικές Αρχές Κατοχής της Αθήνας ανακοινώνουν στον Αρχιραββίνο Αθηνών [Η. Μπαρτζιλάι] ότι θα κατασχεθούν οι περιουσίες όλων των Εβραίων.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι γερμανικές Αρχές Κατοχής της Αθήνας ανακοινώνουν στον Αρχιραββίνο Αθηνών [Η. Μπαρτζιλάι] ότι θα κατασχεθούν οι περιουσίες όλων των Εβραίων.

Έτος γεγονότος

1943-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Knatchbull-Hugessen

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. 181, 12 Μαΐου 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43687/R8107

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Αθήνα

Η. Μπαρτζιλάι Αρχιραββίνος Αθηνών

Εβραίοι

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/