Ο Leeper αναφέρεται στο από 18 Σεπτεμβρίου τηλεγράφημά του 265. Πληροφορεί το F.O. ότι ο Τσουδερός επιθυμεί εντονότατα να μην έρθει στο Κάιρο ο Πλαστήρας, μετά τη διαφυγή του από τη Γαλλία, αλλά να οδηγηθεί στο Λονδίνο ή κατευθείαν στην Ελλάδα. Ο Leeper ε

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper αναφέρεται στο από 18 Σεπτεμβρίου τηλεγράφημά του 265. Πληροφορεί το F.O. ότι ο Τσουδερός επιθυμεί εντονότατα να μην έρθει στο Κάιρο ο Πλαστήρας, μετά τη διαφυγή του από τη Γαλλία, αλλά να οδηγηθεί στο Λονδίνο ή κατευθείαν στην Ελλάδα. Ο Leeper είναι βέβαιος ότι ο Τσουδερός φοβάται πως η άφιξη του Πλαστήρα θα προκαλέσει πτώση της κυβέρνησής του και αντικατάστασή του.

Έτος γεγονότος

1943-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 270, άκρως απόρρ., important, 21 Σεπτ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37199/R9059

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Τσουδερός

Κάιρο

Πλαστήρας

Γαλλία

Λονδίνο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/