Κατά τη συνεδρίαση του Κοινού Στρατηγείου Ανταρτών, ο Σαράφης καλεί τον Ζέρβα και τον Ψαρρό να υπογράψουν κοινή δήλωση ότι θα αντιτάξουν βίαιη αντίδραση εάν ο Γεώργιος Β' επιστρέψει προτού διενεργηθεί δημοψήφισμα. Ο Woodhouse τηλεγραφεί στο S.O.E. ότι οι

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Κατά τη συνεδρίαση του Κοινού Στρατηγείου Ανταρτών, ο Σαράφης καλεί τον Ζέρβα και τον Ψαρρό να υπογράψουν κοινή δήλωση ότι θα αντιτάξουν βίαιη αντίδραση εάν ο Γεώργιος Β' επιστρέψει προτού διενεργηθεί δημοψήφισμα. Ο Woodhouse τηλεγραφεί στο S.O.E. ότι οι αντιπρόσωποι της Ε.Κ.Κ.Α. και του Ε.Δ.Ε.Σ. τείνουν να συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή. Ζητεί οδηγίες σε περίπτωση που ο Σαράφης πετύχει το σκοπό του.

Έτος γεγονότος

1943-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Woodhouse

Παραλήπτης

S.O.E. Κάιρο

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. άνευ αριθ., 21 Σεπτ. 1943

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/37205/R9766

Λέξεις κλειδιά

Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών

Σαράφης

Ν. Ζέρβας

Ψαρρός

Γεώργιος Β'

Πολιτειακό

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Woodhouse

S.O.E. Καΐρου

Ε.Κ.Κ.Α.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/