Ο Σιφναίος παρέχει πληροφορίες για τη Συμφωνία των Μαχόμενων Εθνικών Οργανώσεων Αττικής και τους επικεφαλής των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Αναφέρεται εκτενώς στην Εθνική Δράση και περιληπτικά στη Ρ.Α.Ν., στην Ε.Κ.Ο., στον Ε.Δ.Ε.Σ., στο Ε.Δ.Ε.Μ., στην Τ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Σιφναίος παρέχει πληροφορίες για τη Συμφωνία των Μαχόμενων Εθνικών Οργανώσεων Αττικής και τους επικεφαλής των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Αναφέρεται εκτενώς στην Εθνική Δράση και περιληπτικά στη Ρ.Α.Ν., στην Ε.Κ.Ο., στον Ε.Δ.Ε.Σ., στο Ε.Δ.Ε.Μ., στην ΤΡΙΑΙΝΑ και στη Χ. Θεωρεί ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν διακόψει κάθε επαφή με τον Διάμεση, από τη στιγμή που ο τελευταίος τέθηκε επικεφαλής των Ταγμάτων Ασφαλείας. Ο Σιφναίος, από τους ιδρυτές της Εθνικής Δράσης, είχε μάλλον πρωτεύοντα ρόλο στην υπογραφή της παραπάνω Συμφωνίας.

Έτος γεγονότος

1944-01-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Periodical Intelligence Summary αριθ. 3

Αναγνωριστικό γεγονότος

Άκρως απόρρ., 14 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43676/R1316

Λέξεις κλειδιά

Π. Σιφναίος

Εθνική Δράση

Συμφωνία Μαχόμενων Εθνικών Οργανώσεων Αττικής

Δεσμός

Ρ.Α.Ν.

Ε.Κ.Ο.

Ε.Δ.Ε.Σ.

ΤΡΙΑΙΝΑ

Χ

Ε.Δ.Ε.Μ.

Διάμεσης

Τάγματα Ασφαλείας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/