Ο Woodhouse υποστηρίζει ότι οι επιτυχείς επιχειρήσεις του Ζέρβα εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ. είχαν γενικότερα θετικά αποτελέσματα, καθώς βελτίωσαν τις προοπτικές συμφιλίωσης εκ μέρους του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Woodhouse υποστηρίζει ότι οι επιτυχείς επιχειρήσεις του Ζέρβα εναντίον του Ε.Λ.Α.Σ. είχαν γενικότερα θετικά αποτελέσματα, καθώς βελτίωσαν τις προοπτικές συμφιλίωσης εκ μέρους του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ.

Έτος γεγονότος

1944-01-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 32, απόρρ., important, 14 Ιαν. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43675/R753

Λέξεις κλειδιά

Woodhouse

Ν. Ζέρβας

Ε.Λ.Α.Σ.

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/