Οι τιμές των τροφίμων, των ειδών ρουχισμού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης κινούνται σε υψηλά επίπεδα στην ελεύθερη αγορά της Θεσσαλονίκης και έχουν υπερδιπλασιασθεί, από τις 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι 1 οκά στάρι πωλείται 40.000.000

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Οι τιμές των τροφίμων, των ειδών ρουχισμού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης κινούνται σε υψηλά επίπεδα στην ελεύθερη αγορά της Θεσσαλονίκης και έχουν υπερδιπλασιασθεί, από τις 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι 1 οκά στάρι πωλείται 40.000.000 δρχ. από 11.000.000 που επωλείτο στα μέσα Αυγούστου, 1 οκά λάδι 590.000.000 δρχ. από 190.000.000, 1 ζευγάρι ανδρικά παπούτσια 6.300.000.000 δρχ, από 1.000.000.000, τα 100 τσιγάρα 150.000.000 δρχ. από 45.000.000, ενώ το κρέας, που δεν διετίθετο προηγουμένως, πωλείται 400.000.000 δρχ. η οκά.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Mallet

Παραλήπτης

Υπουργός Οικονομικού Πολέμου Βρετανίας

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 264, 29 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43720/R18371

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα - Κατοχή - Οικονομία

Επισιτισμός

Θεσσαλονίκη

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/