Η κατάσταση στον Πύργο είναι κακή, αν και όχι στο βαθμό που περιγραφόταν σε προηγούμενα τηλεγραφήματα. Μετά τις επιχειρήσεις του Ε.Λ.Α.Σ., επέζησαν ελάχιστοι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, ενώ σκοτώθηκαν και 55 άμαχοι. Κάηκαν πολλά σπίτια και συνελήφθη άγ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η κατάσταση στον Πύργο είναι κακή, αν και όχι στο βαθμό που περιγραφόταν σε προηγούμενα τηλεγραφήματα. Μετά τις επιχειρήσεις του Ε.Λ.Α.Σ., επέζησαν ελάχιστοι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, ενώ σκοτώθηκαν και 55 άμαχοι. Κάηκαν πολλά σπίτια και συνελήφθη άγνωστος αριθμός ατόμων. Η Αμαλιάδα και άλλες πόλεις βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, λόγω των γεγονότων αυτών. Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ., υπό τις διαταγές του Άρη, είναι, εξάλλου, έτοιμες να καταλάβουν την Τρίπολη.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. EGB/GR/7873, 16 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43692/R14436

Λέξεις κλειδιά

Πύργος - Απελευθέρωση

Τάγματα Ασφαλείας Πελοποννήσου

Ε.Λ.Α.Σ.

Βελουχιώτης

Τρίπολη

Αμαλιάδα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/