Η Force 133 εξουσιοδοτεί τον Andrews να χειρισθεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του Ε.Λ.Α.Σ. και των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πελοπόννησο, βάσει των αποφάσεων του Συμμαχικού Στρατηγείου. Η αποστολή του Andrews, που πραγματοποιείται με τη σύμφων

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η Force 133 εξουσιοδοτεί τον Andrews να χειρισθεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του Ε.Λ.Α.Σ. και των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πελοπόννησο, βάσει των αποφάσεων του Συμμαχικού Στρατηγείου. Η αποστολή του Andrews, που πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής Κυβέρνησης, θα έχει στόχο να διαλυθούν τα Τάγματα δίχως να προκληθεί αναταραχή. Αναμένονται οι προτάσεις του για τις σχετικές ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει η Σ.Σ.Α.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. EGB/GR/7873, 16 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43692/R14436

Λέξεις κλειδιά

Force 133

Andrews

Συμμαχικό Στρατηγείο

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ. - Κλιμάκιο Πελοποννήσου

Τάγματα Ασφαλείας Πελοποννήσου

Πελοπόννησος - Απελευθέρωση

ελληνική Κυβέρνηση

Σ.Σ.Α.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/