Ο Talbot-Rice επισημαίνει, με επιστολή του, στον Howard ότι έχει σταματήσει η αποστολή χρημάτων προς όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις της Αθήνας, λόγω των ανακρίσεων που διενεργούνται, σχετικά με την αποστολή 5.000 βρετανικών λιρών στην Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ,

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Talbot-Rice επισημαίνει, με επιστολή του, στον Howard ότι έχει σταματήσει η αποστολή χρημάτων προς όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις της Αθήνας, λόγω των ανακρίσεων που διενεργούνται, σχετικά με την αποστολή 5.000 βρετανικών λιρών στην Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ, θέμα για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί ο Παπανδρέου. Το γεγονός παρακωλύει τη διενέργεια δολιοφθορών εναντίον των Γερμανών σε όλη τη χώρα, σε μία κρίσιμη περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Κρήτη ανενόχλητοι. Τονίζει ότι, όταν περατωθούν οι ανακρίσεις, έστω και εάν αποδειχθεί ότι η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ δεν έδινε χρήματα στο Ε.Α.Μ., ούτε το S.O.E. τη χρηματοδοτούσε χωρίς την έγκριση του Leeper, γεγονότα αναμφισβήτητα, θα είναι πλέον αργά, για να αναληφθεί οποιαδήποτε δράση εναντίον των Γερμανών.

Έτος γεγονότος

1944-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Talbot-Rice

Παραλήπτης

Howard

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. DTR/GR/3009, 20 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15345

Λέξεις κλειδιά

Talbot-Rice

Howard

S.O.E.

Leeper

Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ - Ανεφοδιασμός

Ε.Α.Μ.

Παπανδρέου

Αντιστασιακές οργανώσεις - Ανεφοδιασμός

Αθήνα

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί - Υποχώρηση

Κρήτη

Αντίσταση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/