Ο Παπανδρέου εκφράζει στον Leeper τη μεγάλη του ανησυχία για τις ενέργειες του Ε.Α.Μ. στην Ελλάδα. Τονίζει ότι η κατάσταση στη χώρα είναι πλέον εκτός ελέγχου, ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου η βουλγαρική Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει την περιοχή, που κατείχει προη

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου εκφράζει στον Leeper τη μεγάλη του ανησυχία για τις ενέργειες του Ε.Α.Μ. στην Ελλάδα. Τονίζει ότι η κατάσταση στη χώρα είναι πλέον εκτός ελέγχου, ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου η βουλγαρική Κυβέρνηση έχει παραχωρήσει την περιοχή, που κατείχει προηγουμένως, στους αντάρτες του Ε.Α.Μ. και σε Βουλγάρους παρτιζάνους. Τα παραπάνω ανέφερε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά οι υπουργοί του Ε.Α.Μ. δεν έχουν καμία δύναμη, έστω κι αν ένας από αυτούς παραδέχθηκε ότι επιθυμούν να σταματήσουν τις ενέργειες αυτές.

Έτος γεγονότος

1944-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 29, immediate, απόρρ., 20 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43692/R14971

Λέξεις κλειδιά

Leeper

Παπανδρέου

Ε.Α.Μ.

Κυβέρνηση Βουλγαρίας

Αρχές Κατοχής - Βούλγαροι

Θράκη

Ε.Α.Μ.

Βούλγαροι Παρτιζάνοι

Υπουργικό Συμβούλιο ελληνικής Κυβέρνησης

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/