Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Παπανδρέου, με τη σύμφωνη γνώμη των υπουργών του Ε.Α.Μ., έχει δώσει οδηγίες στην επιτροπή Μανουλίδη - Ακρίτα - Σπηλιωτόπουλου να συγκροτήσει ενωμένο εθνικό μέτωπο στην Αθήνα, αντίστοιχο με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Παπανδρέου, με τη σύμφωνη γνώμη των υπουργών του Ε.Α.Μ., έχει δώσει οδηγίες στην επιτροπή Μανουλίδη - Ακρίτα - Σπηλιωτόπουλου να συγκροτήσει ενωμένο εθνικό μέτωπο στην Αθήνα, αντίστοιχο με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το μέτωπο θα τεθεί υπό την προεδρία του Σπηλιωτόπουλου και ο Έβερτ θα είναι ο σύνδεσμός του με το Ε.Α.Μ.

Έτος γεγονότος

1944-09-20

Περισσότερα...

Αποστολέας

Leeper

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 30, important, άκρως απόρρ., 20 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43692/R14972

Λέξεις κλειδιά

Leeper

F.O.

Παπανδρέου

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Ε.Α.Μ.

Μανουηλίδης

Ακρίτας

Σπηλιωτόπουλος

Αντιστασιακές οργανώσεις

Αθήνα

Εβερτ

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/