Συμμαχικό απόσπασμα και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. τοποθετούν νάρκες σε οδό κοντά στη Φλώρινα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα γερμανικό, στρατιωτικό όχημα.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Συμμαχικό απόσπασμα και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. τοποθετούν νάρκες σε οδό κοντά στη Φλώρινα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα γερμανικό, στρατιωτικό όχημα.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Οκτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43696/ R19147

Λέξεις κλειδιά

Σύμμαχοι - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ε.Λ.Α.Σ.

Φλώρινα

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/