Γερμανικές δυνάμεις και αντάρτες του Ζέρβα συγκρούονται στη Σκλίβανη. Σκοτώνονται 33 Γερμανοί.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Γερμανικές δυνάμεις και αντάρτες του Ζέρβα συγκρούονται στη Σκλίβανη. Σκοτώνονται 33 Γερμανοί.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Game Book

Αναγνωριστικό γεγονότος

Απόρρ., Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43694/R17213

Λέξεις κλειδιά

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ε.Δ.Ε.Σ.

Σκλίβανη

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/