Ο Παπανδρέου χαιρετίζει, με τηλεγράφημά του, τους μαχητές του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ. και τονίζει ότι όλοι οι Έλληνες, ενωμένοι, θα αγωνισθούν για την απελευθέρωση της πατρίδας.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου χαιρετίζει, με τηλεγράφημά του, τους μαχητές του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ. και τονίζει ότι όλοι οι Έλληνες, ενωμένοι, θα αγωνισθούν για την απελευθέρωση της πατρίδας.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Παπανδρέου

Παραλήπτης

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ.

Αναγνωριστικό γεγονότος

21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15470

Λέξεις κλειδιά

Παπανδρέου

Γενικό Στρατηγείο Ε.Λ.Α.Σ.

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/