Ο Παπανδρέου τηλεγραφεί στο Γενικό Αρχηγείο του Ζέρβα ότι ορίσθηκε αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης στα Ιόνια, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των προσφύγων της Λευκάδας. Ελπίζει ότι, εφόσον πλέον ο Ε.Λ.Α.Σ. έχει τεθεί υπό το Συμμαχικό Στρατηγείο, θα παύσο

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Παπανδρέου τηλεγραφεί στο Γενικό Αρχηγείο του Ζέρβα ότι ορίσθηκε αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης στα Ιόνια, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των προσφύγων της Λευκάδας. Ελπίζει ότι, εφόσον πλέον ο Ε.Λ.Α.Σ. έχει τεθεί υπό το Συμμαχικό Στρατηγείο, θα παύσουν οι συγκρούσεις του με τον Ε.Δ.Ε.Σ. και θα αποκατασταθεί ενωμένο το μέτωπο για την Απελευθέρωση.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Παπανδρέου

Παραλήπτης

Γενικό Αρχηγείο Ε.Ο.Ε.Α. Ε.Δ.Ε.Σ.

Αναγνωριστικό γεγονότος

21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15470

Λέξεις κλειδιά

Παπανδρέου

Γενικό Αρχηγείο Ε.Ο.Ε.Α.

Μακκάς

Λευκάδα

Ε.Λ.Α.Σ.

Ε.Δ.Ε.Σ.

Συμμαχικό Στρατηγείο

Ελλάδα - Απελευθέρωση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/