Σε μνημόνιο του S.O.E. τονίζεται ότι, μετά τη σοβιετική εισβολή στη Βουλγαρία και τη συγκρότηση νέας βουλγαρικής Κυβέρνησης, η Β.Σ.Α. στη Δράμα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς οι Βούλγαροι παρτιζάνοι έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον των Γερμανών και έκαναν φ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Σε μνημόνιο του S.O.E. τονίζεται ότι, μετά τη σοβιετική εισβολή στη Βουλγαρία και τη συγκρότηση νέας βουλγαρικής Κυβέρνησης, η Β.Σ.Α. στη Δράμα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς οι Βούλγαροι παρτιζάνοι έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον των Γερμανών και έκαναν φιλικά ανοίγματα προς τους αντάρτες του Ε.Α.Μ., τα οποία θορύβησαν τους Καπεταναίους. Επιπλέον, είχε να αντιμετωπίσει τους Βουλγάρους συνεργάτες των Γερμανών και τους ίδιους τους Γερμανούς. Η νέα βουλγαρική Κυβέρνηση κάλεσε τον Micklethwaite στη Σόφια, όπου συμφωνήθηκε να παύσει οποιαδήποτε ενέργεια, μέχρι να λάβει νέες οδηγίες.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

Memorandum from AD/H to S.O.E.

Αναγνωριστικό γεγονότος

Μνημόνιο, 21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43692/R15031

Λέξεις κλειδιά

S.O.E.

Ε.Σ.Σ.Δ. - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στη Βουλγαρία

Κυβέρνηση Βουλγαρίας

Δράμα

Force 133 - Αποστολή στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Βούλγαροι Παρτιζάνοι

Αρχές Κατοχής - Γερμανοί

Ε.Α.Μ.

Καπεταναίοι ανατολικής Μακεδονίας

Micklethwaite

Σοφια

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/