Η προέλαση των σοβιετικών στρατευμάτων στη Βουλγαρία καθιστά αναγκαίο να τονισθεί στη σοβιετική Κυβέρνηση η σημασία που αποδίδει η Βρετανία στην Ελλάδα. Το F.O., ως εκ τούτου, ζητεί από τον Clark Kerr να ενημερώσει τον Molotov ότι ελπίζεται πως η άφιξη τω

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Η προέλαση των σοβιετικών στρατευμάτων στη Βουλγαρία καθιστά αναγκαίο να τονισθεί στη σοβιετική Κυβέρνηση η σημασία που αποδίδει η Βρετανία στην Ελλάδα. Το F.O., ως εκ τούτου, ζητεί από τον Clark Kerr να ενημερώσει τον Molotov ότι ελπίζεται πως η άφιξη των βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα θα αποτρέψει τυχόν εμφύλιο και θα βοηθήσει την ελληνική Κυβέρνηση στο έργο της και στη διανομή βοήθειας [προς τους αμάχους]. Επίσης να του τονίσει ότι, υπ'αυτές τις συνθήκες, η βρετανική Κυβέρνηση ελπίζει πως η σοβιετική πλευρά δεν θα κρίνει αναγκαίο να στείλει στρατεύματά της στην Ελλάδα, παρά μόνο σε συμφωνία μαζί της.

Έτος γεγονότος

1944-09-21

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Παραλήπτης

Clark Kerr

Αναγνωριστικό γεγονότος

Τηλ. 3124, most immediate, 21 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43716/R15153

Λέξεις κλειδιά

Ε.Σ.Σ.Δ. - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στη Βουλγαρία

Κυβέρνηση Ε.Σ.Σ.Δ.

Κυβέρνηση Βρετανίας

F.O.

Clark Kerr

Molotov

ελληνική Κυβέρνηση

Περίθαλψη

Επισιτισμός

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ε.Σ.Σ.Δ. - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Εμφύλιος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/