Άνδρος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άνδρος

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταγραφή ενός σεισμού σε κώδικα της Μονής Αγίου Νικολάου Άνδρου.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1539 Ιανουάριος 14

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Υπό Πασχάλη δημοσιεύεται ένθ΄ανωτ., υπ΄αριθ. 15, σημείωμα εκ κώδικος υπ΄αριθ. 5, φ. 2α, της εν Άνδρω μονής του Αγίου Νικολάου: "1539 - έγινεν μέγας σισμός ιανουαρίου 14"

Παραπομπή

Χρονικά και ιστορικά σημειώματα εκ των εν τη νήσω Άνδρω χειρογράφων κωδίκων και των παραφύλλων παλαιών εντύπων βιβλίων από του έτους 1193 μέχρι του 1853 / Δημητρίου Π. Πασχάλη

Τίτλος

Χρονικά και ιστορικά σημειώματα εκ των εν τη νήσω Άνδρω χειρογράφων κωδίκων και των παραφύλλων παλαιών εντύπων βιβλίων από του έτους 1193 μέχρι του 1853 / Δημητρίου Π. Πασχάλη

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Δημήτριος Πασχάλης

Δημοσίευση

Άνδρου Ημερολόγιο (1930)

Σελίδα αναφοράς

27

Θέμα

Τοπωνύμια

Φυσικά φαινόμενα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/