Βούρμπιανη

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Βούρμπιανη

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στην Βούρπιανη.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1820 Σεπτέμβριος 15

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

"1820 Σεπτέμβριος 15 όσα τους έκαμα ένα γράμμα μου δια να καθήσουν εις το σπίτι μου εις την Βούρπιανην να το φυλάξουν..."

Παραπομπή

Ο χαλασμός μου. Το πρώτον δημοσιευόμενος εκ χειρογράφου του Οικογενειακού Αρχείου Ευριπίδου Ζ. Σούρλα

Τίτλος

Ο χαλασμός μου. Το πρώτον δημοσιευόμενος εκ χειρογράφου του Οικογενειακού Αρχείου Ευριπίδου Ζ. Σούρλα

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Κώστας Παπανικολάου ο Γραμματικός

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 1-20, 20-80 (Εκδ. υπό Ε. Σούρλα)

Σελίδα αναφοράς

45

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/