Γερμανός

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γερμανός

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Benesevic περιγράφοντος τον υπ΄ αρ. 440 (945) κώδ. σημειούται: "Θεού το δώρον Θωμά Πατρολόγου πόνος τάχα και θύτου:... + αύτη η ιερά βίβλος του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Θηκαρά εγράφη μεν εν Κνωσσώ της Κρήτης πόνω και σπουδή Θωμά ευτελού ιερέως Πατρολόγου αναλλώμασι δε κυρού Γερμανού μοναχού· πέρας δε ξυν θεώ είληφεν χιλιοστώ πεντακοσιοστώ τριακοστώ τρίτω ιαννουαρίω ιδ΄..."

Γεγονός

Μοναχός

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

16ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Έκδοση του βιβλίου "Θεού το δώρον Θωμά Πατρολόγου πόνος τάχα και θύτου..." με έξοδα του μοναχού Γερμανού

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1533 Ιανουάριος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum, qui in monasterio Sanctae Catharinae, in monte Sina asservantur

Τίτλος

Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum, qui in monasterio Sanctae Catharinae, in monte Sina asservantur

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

V. Benesevic

Δημοσίευση

Tomus I, Petropoli 1911

Σελίδα αναφοράς

248

Θέμα

Πρόσωπα

Εκδόσεις

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/