Γεώργιος Κρης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Κρης , Γεώργιος

Περισσότερα...

Περίληψη

"προσαγόρευσον παρ΄ εμού, εξαιρέτως τον εξοχώτατον Ιατρόν, Γεώργιον τον Κρήτα, Νικόλαον Μαντουράνην και Παναγιώτην Δανιήλ" Εκ Παρισίων, 15 Σ/βρίου 1788

Γεγονός

Ιατρός

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Παρίσι

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του Αδ. Κοραή προς τον Πρωτοψάλτη όπου γίνεται αναφορά στον ιατρό Γεώργιο τον Κρήτα

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1788 Σεπτέμβριος 15

Περισσότερα...

Παραπομπή

Επιστολαί Αδαμαντίου Κοραή. Βουλή μέν δαπάνη τής εν Μασσαλία κεντρικής επιτροπής Κοραή.

Τίτλος

Επιστολαί Αδαμαντίου Κοραή. Βουλή μέν δαπάνη τής εν Μασσαλία κεντρικής επιτροπής Κοραή.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Αδαμάντιος Κοραής

Δημοσίευση

τ. 1, Επιμελεία δέ Νικολάου Μ. Δαμαλά εκδιδόμεναι. Εν Αθήναις τύποις τών Αδελφών Περρή 1885.

Σελίδα αναφοράς

130

Θέμα

Πρόσωπα

Επαγγέλματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/