Γιαλινάς , Μάρκος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γιαλινάς , Μάρκος

Περισσότερα...

Περίληψη

Δημοσιεύεται συμφωνητικόν έγγραφον, υπό χρον. 15 Σ/βρίου 1638, εκ της περιφερ. Μεραμπέλλου, μεταξύ του Γερμανού Συναδηνού ηγουμ. της μονής Αγίας Τριάδος του Αρετίου και του Μάρκου Γιαλινά δια του οποίου εγγράφου ρυθμίζεται οφειλή του τελευταίου προς την μονήν.

Γεγονός

Συμφωνητικό έγγραφο μεταξύ του ηγουμένου της Μονής Αγίας Τριάδος Γερμανού Συναδηνού και του Μάρκου Γιαλινά με το οποίο ρυθμίζεται οφειλή του Γιαλινά προς τη Μονή

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Μεραμπέλλο

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1638 Σεπτέμβριος 15

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κρητικά συμβόλαια εκ της Ενετοκρατίας

Τίτλος

Κρητικά συμβόλαια εκ της Ενετοκρατίας

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Στέφανος Α. Ξανθουδίδης

Δημοσίευση

Χριστιανική Κρήτη 1 (1912), σ. 1-288

Σελίδα αναφοράς

212-213

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησία

Οικονομία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/