Καλώς ήρθατε στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ψηφιακό Αποθετήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών». Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Ακαδημία Αθηνών έχει πολυετή παράδοση συλλογής τεκμηρίων και μελέτης στα πεδία των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Ορισμένες μάλιστα από αυτές τις συλλογές και τις μελέτες, και συγκεκριμένα του Κέντρου Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων και του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας υπήρχαν ήδη πριν ακόμα ιδρυθεί η Ακαδημία το 1926.

Στο πλαίσιο του έργου, η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και δέκα από τα Ερευνητικά της Κέντρα συμβάλλουν με πολλές από τις συλλογές τους στη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Η πρόσβαση στο αποθετήριο αυτό γίνεται μέσα από μία ριζικά αναβαθμισμένη δικτυακή πύλη, που στηρίζεται σε νέα δυναμικά και πολυδιάστατα τεχνολογικά μέσα και ειδικότερα στις σύγχρονες τεχνολογίες Πλούσιων Εφαρμογών Διαδικτύου (Rich Internet Applications), και Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web).


Κεντρική πύλη αποθετηρίου

Στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών επιτυγχάνεται, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού, η ενοποιημένη θεματική παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ομαδοποιημένου σε 43 διαφορετικές συλλογές συνολικού όγκου της τάξης των 500.000 σελίδων.

Το υλικό χαρακτηρίζεται όχι μόνο από θεματική ετερογένεια, αλλά και από μορφολογική πολυμορφία: έντυπα, αρχειακό υλικό, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατα αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, βάσεις δεδομένων.


Ο χρήστης μπορεί να το προσεγγίσει είτε συνολικά μέσα από την κεντρική πύλη του Αποθετηρίου, είτε ανά Ερευνητικό Κέντρο, είτε ανά συλλογή. Με αναλυτικό αλλά και με εποπτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή χρονογραμμές, προσωπολόγια και θεματικούς άτλαντες, ο απλός χρήστης μπορεί να εντοπίσει τα τεκμήρια που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να διαβάσει εύληπτες, σύντομες και έγκυρες πληροφορίες για τις επί μέρους συλλογές. Αν όμως επιθυμεί να διερευνήσει το περιεχόμενο των συλλογών σε μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να χρησιμοποιήσει σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης.