Ο Εμπορικός Γραμματέας της βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ενημερώνει τον Ναυτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας ότι βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ελλάδα 200.000 τόννοι σιτάρι από την Αυστραλία, ενώ ήδη παραδόθηκαν 100.000 τόννοι από τη Ρωσία. Οι ποσότητες αυτές

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Εμπορικός Γραμματέας της βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ενημερώνει τον Ναυτικό Ακόλουθο της Πρεσβείας ότι βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ελλάδα 200.000 τόννοι σιτάρι από την Αυστραλία, ενώ ήδη παραδόθηκαν 100.000 τόννοι από τη Ρωσία. Οι ποσότητες αυτές θα καλύψουν τις ελληνικές ανάγκες μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Επιπλέον σιτάρι αγοράζεται στην Αίγυπτο και θα αποσταλεί με την πρώτη ευκαιρία.

Έτος γεγονότος

1940-11-22

Περισσότερα...

Αποστολέας

Εμπορικός Γραμματέας Πρεσβείας Βρετανίας στην Αθήνα

Παραλήπτης

Ναυτικός Ακόλουθος Πρεσβείας Βρετανίας στην Αθήνα

Αναγνωριστικό γεγονότος

22 Νοεμ. 1940

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/24916/R9132

Λέξεις κλειδιά

Βρετανία - Εμπορικός Γραμματέας στην Αθήνα

Βρετανία - Ναυτικός Ακόλουθος στην Αθήνα

Αυστραλία

Ε.Σ.Σ.Δ.

Ανεφοδιασμός

Αίγυπτος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/