Το βρετανικό Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο διαβιβάζει στις αρμόδιες βρετανικές υπηρεσίες αναθεωρημένο κατάλογο πολεμικών εφοδίων για την Ελλάδα. Καταγράφονται αναλυτικά τα εφόδια που ήδη προσφέρθηκαν, εκείνα που δεν μπορούν να παραχωρηθούν και εκείνα των

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Το βρετανικό Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο διαβιβάζει στις αρμόδιες βρετανικές υπηρεσίες αναθεωρημένο κατάλογο πολεμικών εφοδίων για την Ελλάδα. Καταγράφονται αναλυτικά τα εφόδια που ήδη προσφέρθηκαν, εκείνα που δεν μπορούν να παραχωρηθούν και εκείνα των οποίων εξετάζεται ακόμη η αποστολή.

Έτος γεγονότος

1940-11-22

Περισσότερα...

Αποστολέας

Porter

Αναγνωριστικό γεγονότος

αριθ. 14/10/9(7), απόρρ., 22 Νοεμ. 1940

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/24916/R8365

Λέξεις κλειδιά

Βρετανία - Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο

Ενοπλες δυνάμεις - Ανεφοδιασμός

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/