Ο Σιμόπουλος αναφέρει στον Sir O. Sargent ότι η κυβέρνησή του πληροφορήθηκε από εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή στο Βουκουρέστι πως ο Mussolini αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος τη διοίκηση του στρατού του στην Αλβανία, μετά τις ελληνικές επιτυχίες που τόσο τον ανα

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Σιμόπουλος αναφέρει στον Sir O. Sargent ότι η κυβέρνησή του πληροφορήθηκε από εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή στο Βουκουρέστι πως ο Mussolini αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος τη διοίκηση του στρατού του στην Αλβανία, μετά τις ελληνικές επιτυχίες που τόσο τον αναστάτωσαν. Επίσης ότι θα μεταφέρει ενισχύσεις στο μέτωπο από τη βόρεια Ιταλία. Δεν επιθυμεί, ωστόσο, τη συνδρομή της Γερμανίας, προτού επιτύχει να ανακτήσει τις ιταλικές θέσεις. Εάν τα παραπάνω αληθεύουν, δεν θα εκδηλωθεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, γερμανική επίθεση εναντίον της Βουλγαρίας ή της Γιουγκοσλαβίας, και είναι μεγάλη η σημασία της βρετανικής βοήθειας προς την Ελλάδα.

Έτος γεγονότος

1940-11-22

Περισσότερα...

Αποστολέας

Sir O. Sargent (Μόνιμος Υφυπουργός Εξωτερικών Βρετανίας)

Αναγνωριστικό γεγονότος

22 Νοεμ. 1940

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/24916/R8752

Λέξεις κλειδιά

Sir O. Sargent Μόνιμος Υφυπουργός Εξωτερικών Βρετανίας

Σιμόπουλος

Βουκουρέστι

Mussolini

Ιταλία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Αλβανία

Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Αλβανία

μέτωπο Αλβανίας

Γερμανία

Ιταλία

Γερμανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στα Βαλκάνια

Βουλγαρία

Γιουγκοσλαβία

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ενοπλες δυνάμεις - Ανεφοδιασμός

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/