Ο Knatchbull-Hugessen τηλεγραφεί στο F.O. σχετικά με τις ανάγκες του ελληνικού Στρατού σε κριθάρι (τηλεγράφημα 1183 του Palairet της προηγουμένης). Αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι 70.000 τόννοι στο Ιράκ, αλλά η μεταφορά τους θα απαιτήσει τρεις έως έξι εβ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Knatchbull-Hugessen τηλεγραφεί στο F.O. σχετικά με τις ανάγκες του ελληνικού Στρατού σε κριθάρι (τηλεγράφημα 1183 του Palairet της προηγουμένης). Αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι 70.000 τόννοι στο Ιράκ, αλλά η μεταφορά τους θα απαιτήσει τρεις έως έξι εβδομάδες. Γίνονται συνεννοήσεις για την αντιμετώπιση των ελληνικών αναγκών, 40.000 τόννοι για δύο μήνες, αλλά είναι απαραίτητο να προωθηθεί κριθάρι από άλλη χώρα στο μεταξύ. Ζητεί να υποστηριχθεί η προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης να προσεγγίσει την τουρκική για τις προμήθειες αυτές. Την επομένη τηλεγραφεί ότι η τουρκική Κυβέρνηση διαθέτει 6.500 τόννους κριθάρι, όχι όμως και τα μέσα για την μεταφορά του. Ισως η μεταφορά θα μπορούσε να ρυθμιστεί μέσω του βρετανικού Υπουργείου Ναυτιλίας.

Έτος γεγονότος

1940-11-22

Περισσότερα...

Αποστολέας

Knatchbull-Hugessen

Knatchbull-Hugessen

Παραλήπτης

F.O.

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 1295, immediate, 22 Νοεμ. 1940

τηλ. 1577, immediate, 23 Νοεμ. 1940

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/24907/R8523

F.O.371/24907/R8523

Λέξεις κλειδιά

Knatchbull-Hugessen

F.O.

Ενοπλες δυνάμεις - Ανεφοδιασμός

Palairet

Ιράκ

Κυβέρνηση Ελλάδας

Κυβέρνηση Τουρκίας

Βρετανία - Υπουργείο Ναυτιλίας

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/