Ο ελληνικός Στρατός στην Αλβανία θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα εξαιρετικά σημαντικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν είκοσι περίπου μέρες και να τερματίσουν τουλάχιστον μία φάση του πολέμου. Για την επιτυχία τους η ελλην

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο ελληνικός Στρατός στην Αλβανία θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα εξαιρετικά σημαντικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν είκοσι περίπου μέρες και να τερματίσουν τουλάχιστον μία φάση του πολέμου. Για την επιτυχία τους η ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητη τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια από τη R.A.F, την αύξηση της οποίας έχει επανειλημμένα ζητήσει δίχως αποτέλεσμα.

Έτος γεγονότος

1941-02-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Cadogan

Αναγνωριστικό γεγονότος

minute, 12 Φεβρ. 1941

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/29813/R1047

Λέξεις κλειδιά

Ενοπλες δυνάμεις - Στρατός

Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Αλβανία

Κυβέρνηση Ελλάδας

R.A.F.

Βρετανία - Ενοπλες δυνάμεις - Επιχειρήσεις στην Αλβανία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/