Ο Lampson τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός συμφωνεί να διευκολυνθεί, σε περίπτωση ανάγκης, η άφιξη του Γεωργίου Β' και της ελληνικής Κυβέρνησης στην Αίγυπτο "για σύντομη παραμονή". Ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός επιθυμεί να καταλύσουν στην Αλεξά

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Lampson τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός συμφωνεί να διευκολυνθεί, σε περίπτωση ανάγκης, η άφιξη του Γεωργίου Β' και της ελληνικής Κυβέρνησης στην Αίγυπτο "για σύντομη παραμονή". Ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός επιθυμεί να καταλύσουν στην Αλεξάνδρεια και όχι στο Κάιρο.

Έτος γεγονότος

1941-05-24

Περισσότερα...

Αποστολέας

Lampson

Παραλήπτης

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

τηλ. 1495, special, απόρρ., 24 Μαΐου 1941

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/29884/R5632

Λέξεις κλειδιά

Κυβέρνηση Ελλάδας

Αίγυπτος

Αλεξάνδρεια

Κάιρο

Πρωθυπουργός Αιγύπτου

Γεώργιος Β'

Lampson

F.O.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/