Ο Dixon παραδίδει στον Τσουδερό aide-memoire του F.O. σχετικά με τους έξι ανεπιθύμητους Ελληνες. Το F.O. αναφέρεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ο Τσουδερός υπέδειξε στις 9 Οκτωβρίου να μην ληφθούν μέτρα εναντίον δύο από αυτούς

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Dixon παραδίδει στον Τσουδερό aide-memoire του F.O. σχετικά με τους έξι ανεπιθύμητους Ελληνες. Το F.O. αναφέρεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ο Τσουδερός υπέδειξε στις 9 Οκτωβρίου να μην ληφθούν μέτρα εναντίον δύο από αυτούς που βρίσκονται πλέον εκτός Αιγύπτου. Τονίζει ότι, κατά τη γνώμη της βρετανικής Κυβέρνησης, η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να απευθυνθεί στην αιγυπτιακή, για να διευθετηθεί το θέμα της άδειας παραμονής των υπολοίπων τεσσάρων στην Αίγυπτο.

Έτος γεγονότος

1941-10-27

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

aide-memoire, 27 Οκτ. 1941

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/29909/R9461

Λέξεις κλειδιά

P. J. Dixon

F.O.

Τσουδερός

Αίγυπτος

Κυβέρνηση Βρετανίας

ελληνική Κυβέρνηση

Κυβέρνηση Αιγύπτου

Καραπαναγιώτης

Μοσχοβίτης

Καμπάνης

Δογάνης

Αβέρωφ

Παπαδημητρίου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/