Ο Τσουδερός αναφέρεται στο aide-memoire του F.O. της 27ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Dixon. Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι είχε καταστήσει σαφές στη βρετανική Κυβέρνηση πως ήλπιζε ότι η ίδια θα μεσολαβούσε στην αιγυπτιακή, για τη διευθέτ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Ο Τσουδερός αναφέρεται στο aide-memoire του F.O. της 27ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Dixon. Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι είχε καταστήσει σαφές στη βρετανική Κυβέρνηση πως ήλπιζε ότι η ίδια θα μεσολαβούσε στην αιγυπτιακή, για τη διευθέτηση του θέματος των έξι ανεπιθύμητων Ελλήνων. Ο Dixon τον πληροφορεί ότι το F.O., μετά από εξαιρετικά προσεκτική εξέταση του θέματος, έκρινε ότι δεν μπορεί να παρέμβει. Ο Τσουδερός δηλώνει ότι θα εξετάσει το aide-memoire μαζί με τον Γεώργιο Β', ο οποίος ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το θέμα.

Έτος γεγονότος

1941-10-27

Περισσότερα...

Αποστολέας

F.O.

Αναγνωριστικό γεγονότος

minute (P. J. Dixon), 27 Οκτ. 1941

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/29909/R9461

Λέξεις κλειδιά

F.O.

P. J. Dixon

Τσουδερός

Αίγυπτος

Κυβέρνηση Βρετανίας

Κυβέρνηση Αιγύπτου

Γεώργιος Β'

Καραπαναγιώτης

Μοσχοβίτης

Καμπάνης

Δογάνης

Αβέρωφ

Παπαδημητρίου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/